Status & KontrollStatuskontroll


Statuskontroll gör man för att få en aktuell status på lägenheten i anslutning till in/utflytt eller som en ren kvalitetssäkring av lägenheter.


Här vänder vi oss främst till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och försäkringsbolag.

Mycket kan hända under en fastighets livstid och det kan vara av stort intresse för fastighetsägare eller försäkringsgivare att få en aktuell bild av statusen på en lägenhet antingen vid en in/utflytt, vid tecknandet av en hemförsäkring eller bara för att säkerställa att god kvalitet vidhålls vid renovering/anpassning av lägenhet.


Vid en statuskontroll så utförs noggrann dokumentering av VA, ventilation och elsystem. Allting protokollförs och följs upp och om så önskas från beställarhåll så görs återbesök och kontroll så att eventuella åtgärdanden utförts på ett fackmannamässigt vis.
Lekplatskontroll


Den 1:e jan 1999 trädde en ny europeisk standard in som innebär att alla lekplatser skall säkerhetsbesiktigas varje år. Lekplastbesiktning görs av en person som har kunskap och utbildning om leplatsstandarden, plan & bygglagen, boverkets byggregler, produktsäkerhetslagen, produktansvarslagen samt ordningslagen.


Kontakta oss för priser, offerter eller avtalsförslag på tel: 0705-595377